BYDLENÍ NA HRADBÁCH

SANACE A NOVÉ VYUŽITÍ POŠKOZENÉ ČÁSTI MĚSTSKÝCH HRADEB NA VÝCHODNÍM OKRAJI HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ZNOJMA K ÚČELŮM UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY

66902 ZNOJMO - CZ STUDIE 2006 DAVID CVILINK

©   2024     ing. arch. david cvilink